Kalkylering av TCO för dina spridare

Justera dina värden i kalkylatorn för just din spridare. Resultatet visas i TCO per år samt för hela livscykeln. Resultatet visar de enskilda kostnadspunkterna samt den totala kostnaden. Här kan du då se vilken punkt som kostar mest.

Klicka på knappen „TCO - Schmidt Besparingspotential“ och du får även fram dessa siffror. Dessa baserar på dina inmatade värden.

Detta visar också att du med en spridare från Schmidt kan spara upp till 25% av dina totala kostnader.

Light Version TCO Management Tool - Spridera

Inmatning data/värden SEK
års
SEK/år
km/Insats
g/m²
Ägandekostnad Standard Optimisation
Avskrivning 0 SEK
Underhållskostnad Standard Optimisation
Underhåll & Reparation 0 SEK
Konsumeringskostnad Standard Optimisation
Konsumeringskostnad 0 SEK
Total Cost of Ownership Standard Optimisation
TCO / år 0 SEK
TCO / Livstid 0 SEK
Potentiellt sparande / år 0 SEK
Potentiellt sparande / Livslängd 0 SEK
TCO Komposition
Livstid
varje år
Standard
Optimisation