Onlinebaserad TCO-kalkylator för spridare

TCO Rechner

Inköp av en produkt står bara för en del av den totala kostnaden.

 

Riktig investering

Riktigt investering betyder att man inte bara räknar på inköpskostnader utan också direkta samt indirekta kostnader kring produkten. Så som service, reparationer och underhåll. Dessa kostnader tas fram för hela livscykeln.

Det är just dessa kostnader som ökar den total livscykelskostnaden (TCO)

 

Riktig investering sparar pengar

En TCO-kalkylering identifierar viktiga kostnadsdrivare och kostnadsfaktorer so mär potentiellt stora besparingspunkter.

 

För att du själv skall kunna räkna fram dessa kostnader enkelt och snabbt erbjuder ASH Group en lightversion av detta verktyg.  

Vår onlinekalkylator gör det möjligt för dig att enkelt ta fram kostnaderna för alla dina spridare och samtidigt se dina potentiella besparingspunkter.

 

Räkna fram dina kostnader och besparingspunkter gratis.