Schmidt Tellefsdal Diagonalplogar

  • För snöröjning med lastbil på större vägar.
  • Plogen för alla fören
  • Med moddskär är plogen mycket effektiv när det är mycket våt snö, modd eller issörja på vägbanan.  

Diagonalplog, standard ( D3300/D3600)

Lättkörd diagonalplog med mycket goda kastegenskaper. Integrerad pendling säkerställer att plogen följer vägbanan. Parallellogram och upphängningskrokar är standard.

Diagonal_2

  • Diagonal