M70

  • Motorvägsplog för lastbil. Kan leveras med efterföljande moddskrapa 

 

  • Tyst- och mjukgående plog. Mycket effektiv, 70 graders angreppsvinkel mot vägbanan

 

  • Flexibla skärhållare som följer vägbanan