Wasa 300+

Schmidt Traktordragen sopmaskin

 

Sopmaskinen för kraftfull sopning

Sopmaskinen för kraftfull sopning! Vill du ta bort sand, grus och skräp på ett smidigare sätt? Inga problem: Den prestandastarka Wasa 300+ har en 3 m3 stor sopbehållare, vattentank på 1.100 liter och en sopbredd på 2.400 mm. Detta gör att man kan sopa upp till 48.000 m2/tim. Sopbehållaren är av kraftigt stål och tankar lätt åtkomliga.

 

Effektiv teknik för maximalt sopresultat

Sopningen genomförs av två sidoborstar, monterade på höger resp. vänster sida framför hjulaxeln, samt en sopvals monterad bakom hjulaxeln. Sidoborstarna överlappar varandra för att inte lämna kvar några smutsränder. Materialet tas upp av sopvalsen baktill på maskinen och sopas upp på en bred elevator som matar in materialet i sopbehållaren. Genom den geometriskt optimerade konstruktionen av elevatorn uppnås ett högt genomflöde och ett utmärkt sopresultat.

Tack vare en specialkonstruerad borstupphängning anpassar sig sidoborstarna till marknivån, vilket innebär att maskinen följer gatans struktur optimalt. Sidoborstar och sopvals är skyddade från kraftig yttre påverkan samt även konstruerade för ett så lågt slitage som möjligt.

 

Mekanisk, effektiv sopning – skydd för miljö samt mot små, fina dammpartiklar

Mekaniska sopmaskiner behöver ingen sugfläkt och på så sätt undviker man stora mängder av frånluft med små dammpartiklar. Man undviker inte bara möjliga hälsorisker, utan det är även betydelsefullt vid stränga miljöbestämmelser. Dessutom drivs sopmaskinen av ett miljövänligt hydraulsystem, som arbetar tyst även vid full effekt. Sopaskinen kan även användas med biologisk hydraulolja.

 

Mycket lätthanterlig och ett riktigt ess när det gäller sopning i kurvor

Den smala dragarmen gör maskinen mycket lättmanövrerad vid kraftigare styrvinklar. Dessutom är Wasa 300+ utrustad med ramstyrning vilket möjliggör en osymmetrisk sopning samt att sopning av trottoarkanter i kurvor underlättas betydligt.

 

Mycket enkel hantering och manövrering

Wasa 300+ är konstruerad så att alla komponenter är lätt åtkomliga så att nödvändiga inställningar enkelt kan utföras. De viktigaste funktionerna ställs in via en modern manöverpanel med grafisk display från förarhytten, t.ex. sidoborstarnas varvtal, som kann regleras steglöst från 0-100 v/min. Även den hydrauliska marktrycksregleringen resp. borstavlastningen kan justeras steglöst.

 

Maskinen passar bakom många olika typer av dragfordon och uppfyller högsta villkor på komfort

Då Wasa 300+ har en alternativ väljbar koppling ovan och nedan dragstången kan den användas flexibelt på olika typer av dragfordon. Maskinen behöver en relativt låg motoreffekt och gör det därmed också möjligt att använda olika sorters dragfordon.

Maskinen med en axel är byggd på en vridstyv stålprofilsram, samt monteringen av den fjädrande axeln ger en optimal viktfördelning och smidiga köregenskaper.

Wasa 300+ finns i två versioner för anpassning till olika transporthastigheter: 40/80 km/h. I premiumversionen är bromsystemet utrustat med ABS. Ram och chassi är anpassat till hastigheter upp till 80 km/h.

 

Intelligent teknik i snygg design ger utmärkt prestanda!

Wasa 300+ ger dig alla fördelar för att bemästra varje situation.

Vi står gärna till förfogande för alla övriga frågor.

 

Schmidt Wasa 300+

  • PM10
  • Schmidt Wasa 300+
  • Schmidt Wasa 300+
  • Schmidt Wasa 300+