SK 600 R och TF 300 Termiska Ytrenare

Schmidt lastbilsmonterade sopmaskin och termiska ytrenare

 

SK 600 R och TF 300: Den perfekta kombinationen för effektiv oljeborttagning av avlagringar, intensiv asfaltsstädning och industriell rengöring!

Produktkombinationen av lastbilsmonterade sopmaskin och termisk ytrenare är det bästa valet för den som söker en effektiv lösning för särskilt krävande rengöringsuppgifter. SK 600 R lastbilsmonterade sopmaskin - med borstenhet anordnad till höger - utgör grunden för fastsättning av TF 300 termiska ytrenaren. Monterad på ett standard lastbilschassi med en tillåten totalvikt på 18 ton är TF 300 en både mångsidig och en högt specialiserad maskin vilket är perfekt för både konventionella borstuppgifter (som en monterad sopmaskin) och särskilt krävande rengöringsuppgifter.

 

TF 300 termiska ytrenare: Tillämpning av högt tryck och värme, det kompromisslös svaret på någon form av särskilt envis smuts!

Speciellt oljeförorening - t.ex. efter olyckor - utgör en stor risk för trafikanter, och kräver därför en snabb och säker lösning. Den tekniska lösningen innefattar en mycket kraftfull vattenpump, vilket ger ett tryck av upp till 200 bar och en flödeshastighet på 70 l/min. Detta används för att skapa en platt högtrycksstråle eller för att driva de roterande munstyckena. På grund av ett integrerat fritt justerbar värmesystem kan vattnet värmas till mer än 60° C (till 90 ° C som högst). På så sätt kan dieselbrännaren, med en effekt på upp till 300 kW, säkerställa en snabb värmeprocess. Användningen av varmvatten vidgar dessutom tillämpningsområdet av TF 300 och ökar återigen rengöringseffekt avsevärt. För effektiv uppsamling av smuts har TF 300 en bakre sugenhet med två sugfästen. Dess arbetsbredd är på mellan 1250 och 2500 mm - beroende på ytkraven.

 

Baserad på SK 600 Rs lastbilsmonterade sopmaskin: Full kraft från sugeffekt till flexibel tillämpning och bekväm utrustning!

SK 600 R lastbilsmonterade sopmaskin har en behållarekapacitet på 6,0 m3 och är särskilt designad för rengöring på kommunala gator och landsvägar. På framsidan av chassit har maskinen ytaktiva spraystänger som används för att spraya ytaktivt medel på smutsen; det ytaktiva medlet inarbetas i ytan med hjälp av en högtrycksstråle med varmvatten och samlas upp fullständigt av den bakre sugenheten på TF 300 - allt detta i en enda process. SK 600 har två möjliga alternativ för att driva sugfläkten och den hydrauliska enheten: hjälpdriften hos fordonsmotorn (PTO) och en hydrostatisk drivning, som kan användas för att driva fordonet upp till en hastighet på 40 km/h. Borsthastigheten är steglös upp till 20 km/h. Hela borstinfästningen och hydraulaggregatet på TF 300 drivs av hjälpdriften från chassimotorn eller hydrostatiska drivningen. Som ett resultat kan chassimotorn driva både SK 600 / TF-300 och chassienheten. Därför krävs ingen ytterligare hjälpmotor och maskinen fungerar därmed tyst och bränsleeffektivt. SK 600 har en borstbredd på 2300 mm, hela bredden sopas mekaniskt. Skivborstar, matarborstar och sugstycket med borste precis bakom dras.

 

Två maskiner - Mångsidig tillämpning och maximal ekonomisk effektivitet!

SK 600 R: Kan appliceras som en konventionell lastbilsmonterade sopmaskin med en borstenhet anordnad till höger och en behållarekapacitet på 6,0 m3. Maskinen är utrustad med en mängd ytterligare funktioner, till exempel en extra främre borsten, som kan förlängas ordentligt, spray- och tvättastänger och mycket mer.

 

TF 300: En specialmaskin med bakre sugenhet och högtrycksenhet för varmvatten, användningen av fordonet inkluderar:

 • Borttagning av oljerester / Eliminering av förorening genom olja / Rengöring av olycksplatser
 • Borttagning av bränslespill på vägar och torg
 • Industriell rengöring av stora ytor för att avlägsna olja och fett
 • Industriell rengöring av särskilt släta eller ojämna ytor
 • Rengöring av porös och lågbullrande asfalt (de roterande munstyckena penetrera ytan djupt in i porerna och därmed återställa ytans jämnhet)
 • Rengöring av betongytor (täckande smuts lossas genom högtrycksvattenenheten och samlas direkt in av de två sugstyckena)
 • Anvnändning med bakre sugenheten för rengöring av stora ytor, t.ex. avlägsnande av grus på byggarbetsplatser eller insamling av stora mängder vätska

  

Two machines – Versatile application and maximum economic efficiency!

SK 600 R: Can be applied as a conventional truck-mounted sweeper with a sweeping unit arranged on the right and a hopper capacity of 6.0 m3. The machine is equipped with a variety of additional functions, such as an extra front brush, which can be widely extended, spray and wash bars and many more.

 

TF 300: Being a special-purpose machine with rear suction unit and high-pressure hot-water unit, the uses of the vehicle include:

 • Removal of oil residues / Elimination of oil pollution / Cleaning of accident sites
 • Removal of fuel spills on roads and squares
 • Industrial cleaning of large surfaces to remove oil and grease
 • Industrial cleaning of special smooth or rough surfaces
 • Cleaning of porous and low-noise asphalt (the rotary nozzles penetrate the surface deep into the pores, thus restoring the roughness of the surface)
 • Cleaning of concrete surfaces (encrusted dirt is detached by the high-pressure water unit and directly collected by the two suction shafts)
 • Operations with the rear suction unit for cleaning large surfaces, e.g. removal of grit on building sites or collection of large amounts of fluid
Schmidt SK 600 R - TF 300