Airportlogic

Avisningssystem för flygplatser

Säker och exakt

Inom vår Autologic-familj för avisningssystem för flygplatser har vi utvecklat Airportlogic-systemet speciellt för flygplatser. Airportlogic är baserat på GPS-teknik och består av två funktioner: ett guidesystem och ett sprayregleringssystem.

Styrsystemet visar exakt och i realtid de behandlade och obehandlade ytorna. Airportlogic ger dig dessutom optimala köranvisningar. Dessa beräknas med hjälp av körhastigheten och GPS-signalerna. Därigenom stöder systemet snabbt och säkert omfattande avisning.

sprayreglerande systemetet minskar mängden avisningsmedel som används. Ytor som redan har behandlats fastställs med hjälp av GPS-signalerna och den nuvarande besprayningsbredd. Samtidigt planerar Airportlogic i förväg. Systemet beräknar vilka ytor som bör rensas. Genom att automatiskt slå på och stänga av enskilda spraysektioner justeras spraybredden sedan. Självklart prioriteras säkerheten för din flygplats  här och en överlappning beräknas automatiskt in i spraymönstret. Dessutom kan du alltid växla till manuell kontroll.

 

Enkelt, logisk och användarvänligt

Airportlogic-modulen ansluts enkelt via en splitterkabel till CL-kontrollpanelen och är omedelbart klar att användas. Färgsdisplayen visar den exakta positionen för maskinen på en karta. På toppen, visar en tydlig LED bar dig köranvisningarna. De behandlade och överlappande ytor visas var och en i olika färger. För att underlätta användning, finns en zoom- och skrollfunktion integrerad. Obehandlade ytor är markerade med en symbol.

 

Dina fördelar i korthet

  • Ökad säkerhet genom en bättre grad av yttäckning på start- och landningsbanor och flygplatsramper
  • Betydande kostnadsbesparingar genom minskad användning av avisningsmedel
  • Ökad effektivitet i en kortare drifttid

 

Vi utvecklar gladeligen ett koncept för att matcha dina specifika krav. Om du är intresserad av att veta mer, kontakta oss. Vi är din expertpartner!

Schmidt Airportlogic