TSS

Bogserad sop- och sprayenhet

Den innovativa Schmidt TSS är den perfekta lösningen när det gäller avisning på smala gator, parkeringsplatser och cykelvägar. Den bogserade spridaren levererar en kombination av botande och förebyggande plog-, sop- och sprayningsverksamhet på en enda gång. Snöröjning och snabb avisning sker på samma gång vilket minskar den tid som behövs för röjning och spridning. Kombinationen av snöplog och borste möjliggör ännu mer exakt röjningsverksamhet. Dessutom garanterar sprayenheten en jämn fördelning av spraymaterialet och därmed en omedelbar effekt.

TSS består av en släpvagn med en sop- och sprayenhet och kan fästas till traktorn med hjälp av en standard 2-punktslyftanordning. Den nyutvecklade VKS höghastighetsborsten är tekniskt utformad för en hastighet på upp till 40 km / t. Det styrs via en parallell lyftanordning och kan hydrauliskt lyftas, sänkas och svängas. Två olika borstbredder är tillgängliga: 1800 och 2400 mm.

 

Sprayenheten är lämpad för användning med alla vanliga avisningsmedel. PE-vätsketanken med 2500 l kapacitet tillåter en stor operativ radie. Den robusta sprayslangen med enkelt eller dubbelt munstycke samt spraymunstycken för att förlänga sprayningsbredden levereras av en vätskemembranpump.

Borsten och spridningen drivs via traktorns eluttag. Plogen och borsten drivs via traktorns hydraulsystem. Spridaren drivs vägberoende via ES-kontrollpanelen i förarhytten.

Schmidt TSS