Stratos Combi Soliq Plus

Schmidt kombinationsmaskin - spridning och sprayning (WSP och RSP)

Kombinationen av spridning och förebyggande sprayning är en mycket effektiv process. Användningen av saltlösning minskar användningen av salt och effektiviteten hos fordonets spridnings ökar avsevärt. Inte undra på att denna ekonomiskt intressanta process blir allt mer populär då krav och önskemål från våra kunder blir mer och mer olika. I vår nya Schmidt Stratos Combi Soliqplus, har vi optimerat båda typerna, "WSP" och "RSP", i många avseenden vilket innebär att användningen är nu ännu mer effektiv, säker och bekväm.

  

Maximal avisning och isförebyggande med stora besparingspotential!

Med båda sorter av Schmidt Stratos Combi Soliqplus är det möjligt att sammanföra slipande avisningsmedel, torrt salt, vått salt och saltvattenlösning i en enda enhet. Särskilt när det gäller besprayning av saltlösning i förebyggande syfte för vinterunderhållet (vid temperaturer upp till -6 grader), kan stora saltbesparingar göras, det hjälper även till att skydda miljön. Dessutom kan ett mycket exakt spridningsmönster uppnås vilket innebär att applicering av avisningsmaterial inte är några problem ens vid höga hastigheter. Den effektiva Schmidt Stratos Combi Soliqplus, som är tillverkad av högkvalitativa korrosionsfria material, är särskilt lämpad för användning utanför städerna och på motorvägar.

 

Schmidt Stratos Combi Soliqplus "WSP”-besprayning använder munstycken som gör det möjligt att lägga fuktigt salt - med valfri breddinställning i meter!

Den mångsidiga WSP-modellen är en helt omarbetad produkt med ett antal optimeringar. Den nya breddinställningen på spraymunstycken, finns nu i meter, är ännu mer bekväm att använda. Den nya utfällbara munstycksarmen gör att upp till tre körfält (upp till 12 m) kan besprayas samtidigt - antingen symmetriskt eller asymmetriskt beroende på önskad spraybredd. Dessutom kan både torrt salt och en fuktig FS30-mix tillsättas under sprayningen: ändras enkelt med en inställningen på manöverpanelen.

Förutom sprayningssystemet har WSP ett spridningssystem. Distributionssystemet, som är tillverkad helt i rostfritt stål, kan vikas ut via gasfjädrar. WSP har en öppen teflonbelagd ränna med höjdjustering. En premium spridningsskiva som mäter 660 mm Ø används för att uppnå 3-12 m spridning (torr eller vått salt).

De hydrauliskt drivna högpresterande saltpumparna (1x ca. 300 l / min och 1x ca. 100 l / min) med torrskydd garantera en hög noggrannhet tack vare en integrerad sensor för hastighetsrapportering.

 

Schmidt Stratos Combi Soliqplus "RSP”: besprayning med hjälp av en spridningsskiva - nu med optimerade behållarear och tankar

Med RSP-modellen, kombinationen av spridning och sprayning sker uteslutande med hjälp av spridningsskivan. Med en spraybredd på upp till 8 m passar RSP perfekt för sprayning på landsvägar. Denna spridare kan också användas för förfuktad spridning. Precsis som med WSP har mycket uppmärksamhet ägnats åt att maximalt utnyttja bredden av fordonet samt sänka behållareen, en åtgärd som förbättrar fordonets stabilitet i synnerhet.

Även med denna version kan det rostfria fördelningssystemet i stål fällas ut med hjälp av gasfjädrar. RSP har också en öppen, teflonbelagd ränna med höjdjustering. Här används en premium spridningsskiva som mäter 490 mm Ø: detta innebär att du kan nå torra eller förfuktade spridningsavstånd på 2-10 m och sprayavstånd på 2-8 m. Spridningsbredden beror på materialet och omständigheterna. En premium spridningsskivan som mäter 660 mm Ø kan också integreras om så önskas. RSP har en manuellt justerbar ventil på rännan för att växla mellan förfuktad spridning och sprayning, elektrisk inställning finns också. Under spridning med RSP kan du också addera torrt salt.

Precis som med WSP, är den hydrauliska högpresterande pumpen (100 l / min, tillval 200 l / min) samt hög noggrannhet av dosering implementerad här.

 

Båda versionerna har flexibel konstruktion, utrymmesbesparande konstruktion och bästa möjliga materialkvalitet - och är mycket bekväm att använda.

Beroende på kundens önskemål så finns både transportband och skruvsystem tillgängliga. Tack vare att modulsystemet används kan behållarestorlekar och tankinnehåll anpassas optimalt för att passa din lastbil.

Den hydrauliska enheten installeras helt i sandwichform, inga ledningar behövs. Proportionella ventiler med nödfunktion för hand. En integrerad tryckbegränsningsventil på 250 bar garantera ökad säkerhet.

Alla de relevanta delarna i stål är pulverlackerad vilket ger högsta möjliga skydd mot korrosion! Båda sido- och framtankar för saltlösning finns för att tillämpa vått salt och avisningsmaterial, dessa är gjorda av polyeten (PE) och är försedda med ett manhål. En indikator till vätskenivån är också integrerat.

Båda maskinerna använder en väghastighetsberoende CL-kontroll, den höga kommunikationsstandarden är uppbyggt med OpenBus teknik. ThermoLogic och Autologic-system samt vår innovativa spridningsdatainsamlingen kan också integreras.