Spridare

Schmidt Group, som är verksam över hela världen och har ett internationellt servicenätverk, erbjuder skräddarsydda måttlösningar för alla möjliga avisningsutföranden. Syftet med de innovativa silospridarna med sina elektroniska styrsystem är att ge extremt noggrann dosering och fördelning av spridningsmaterial. Den modulära konstruktionen möjliggör en varierande kombination av komponenter som passar in med de individuella operativa behov som finns. Högkvalitetsplast och rostfria ståldelar bidrar till varaktig hållbarhet vilket är ett viktig kriterium för återförsäljningens ändamål. Det finns Schmidt-spridare för alla fordon och även om fordonet byts kan de i många fall anpassas utan svårighet.

Avtagbara spridare

De-Icing
För nästan alla transportfordon, erbjuder Schmidt motsvarande lösning. Avtagbara spridare med en kapacitet på 0,6 till 9,0 m³ gör det möjligt att köpa rätt maskin för rätt jobb.
Stratos 0,6 - 0,8 m³
details
Schmidt Stratos 1,7 - 3,0 m³ - Mediumproduktlinje
details
Schmidt Stratos 4,0 - 12,0 m³ - New Generation
details
Stratos Lava
details
Stratos F & D
details
Stratos F
details
Stratos D
details
Syntos
details
Galeox
details
De-Icing

Bogserade spridare

Anhänge Streumaschinen
De bogserade Stratos-spridarna garanterar maximalt spridflexibilitet. Den integrerade kraftkällan innebär att Stratos släpvagn bara fästs på dragfordonet och spridningen kan påbörjas omedelbart.
Stratos A
details
Anhänge Streumaschinen

Monterbara spridare

Den monterbara spridaren i Traxos byggserie var speciellt uttänkt för att monteras på traktorer och professionell användning antingen i kommuner eller privata företag.
Traxos - Monterbar Spridare
details

Spridare

Straliq är speciellt utformad för att spraya vägar och många andra platser. Besprayning minskar saltanvändning och bevarar inte bara miljön utan räddar din budget också.

Avtagbara Spridare

Schmidt Straliq
Straliq är speciellt utformad för att spraya vägar och många andra platser. Besprayning minskarsalt användning och bevarar inte bara miljön utan räddar din budget också.
Straliq
details
Schmidt Straliq

Bogserade Spridare

Schmidt TSS
CSP
details
TSS
details
Schmidt TSS

Kombinationsmaskiner för sprayning och spridning

Kombinationsmaskiner för sprayning och spridning i Stratos Combi SoliQ Plus-serien gör det möjligt att kombinera fast, halvflytande och flytande spridmaterial och fördela dem i en hantering.

Kombinationsmaskiner för sprayning och spridning

Stratos Combi Soliq
Stratos Combi Soliq Plus avtagbara spridare täcker hela användningsområdet vad gäller spridningsmetoder beroende på väderförhållandena. En enda maskin kan distribuera flytande material men även torr och i förväg fuktade salt.
Stratos Combi Soliq Plus
details
Stratos Combi Soliq

Saltlösningstationer

Schmidts saltlösningsstationer utgör en kontinuerlig produktion av det nödvändiga saltlake för spridning av det i förväg fuktade saltet.

Saltlösningstationer

S6000_01
Schmidts saltlösningsstationer utgör en kontinuerlig produktion av det nödvändiga saltlake för spridning av det i förväg fuktade saltet.
P 2000 / S 3000
details
S6000_01