CJS

Compact Jet Sweeper

New Generation -  Prestanda möter design!

Vår nya CJS har inte bara fått en ny design, vi har även underlättat för service och underhåll, dessutom har vi monterat en EuroMot5 motor samt anpassningen till EURO 6 fordon har förbättrats. Ökad tillgänglighet till batteri, hydraulik, eller andra interna komponenter, detta var en viktig del i utvecklingen av den nya serien. Som att inte det vore nog så har vi även uppdaterat maskinen med en ny turbin-system där vi når en nästan helt fri miljö av snö som dras igenom systemet.

CJS är utvecklad för snöröjning på flygfält, taxibanor och plattor. Kompakt design och lättmanövrerad, dess roterande borste och högtrycksfläkt tar effektivt bort snö med en röjningsbredd på 4200 mm.

 

Drivenhet

Lastbilar med fyra fyrhjulsdrift används med CJS. Chassit ändras för montering av jet sopmaskin. En MB typ OM 501 LA-motor används för att driva hydraulpumpar, styra borstenheten och  en högtrycksfläkt med en effekt på 260kW vid 1800 rpm. Fordonsmotorns hydrauliska kraftenhet används för manövrering av snöplogen.

 

Borstenhet

Borstenheten sätts på fordonets fram- och bakaxel. Borsten drivs hydrostatiskt med två hydrauliska motorer. En hydraulcylinder gör det möjligt att svänga till vänster och höger. Den roterande borsten kan hydrauliskt höjas och sänkas av en parallell lyftenhet. Den roterande borsten är upphängd i en pendel som säkerställer att det kan horisontellt anpassas till svepytan. Två länkhjul styr den roterande borsten.

 

Högtrycksfläkt

Högtrycksfläkten drivs av en hjälpmotor via en variabelpump. Fläkten kan slås på eller av genom att vrida pumpen. Luften kan avges i 2 nivåer med varierande effekt. Fläkten har utvecklats för att producera en effektiv utblåsningskapacitet. Lufthastigheten på upp till 125 m/s är nästan helt konstant över hela luftkanalen. Detta säkerställer att endast en minimal förlust av tryck och kapacitet inträffar. Luften blåses på den bakre delen av CJS strax ovanför marken för att torka den borstade ytan eller för att avlägsna eventuellt kvarvarande snö. Bortsett från fläkthuset finns det inga rörliga delar. När den är i transportläge stickerdelar ut bakom eller vid sidan. Detta innebär att det inte är farligt att köra bakåt.

 

Snöplog

När CJS används för att rensa flygplatsytor så monteras normalt en snöplog på transportfordonet. Både MS 56,1 och MS 64,1 flygplatssnöplogar är idealiskt lämpade för detta ändamål.