Halkbekämpning vintertid

Schmidt Lava Storm – för behandling av isbeläggning på vägar
Isbeläggning på vägarna orsakar ofta stora problem vintertid. Den uppstår ofta på sträckor där trafiken står stilla eller rör sig långsamt och det är svårt eller nästan omöjligt att salta. Därför har Schmidt utvecklat Lava Storm. Fordonet angriper isbeläggningen på flera sätt. En tung snöplog framför lastbilen avlägsnar snö och is. Därefter följer en kraftfull roterande borste som löser upp lös smuts. Den kvarvarande isbeläggningen behandlas med en varm kalciumlösning som sprutas ut med högt tryck. Det gör Schmidt Lava Storm till en riktig universalmaskin som inte bara kan användas i nödsituationer, utan även i regelbundet återkommande vinterarbete.

Nido Lava Storm

 

Schmidt kö-sprutfordon för avisning under rusningstrafik

Aebi Schmidt har utvecklat ett särskild ”kö-sprutfordon” för halkbekämpning under rusningstrafik vintertid. Sprutfordonet kör på vägrenen och sprutar saltlösning under långsamtgående eller stillastående bilar med hjälp av specialframtagna munstycken. Fordonet kan spruta lösningen upp till 9 meter (3 filer). Kö-sprutfördonet är ett släpfordon som enkelt kan kopplas efter en bil eller annat fordon. Dessutom kan maskinen även användas som en vanlig sprutbil vintertid.

Nido filesproeier

  

Mobil sprutteknik på dragvagn för stoftreducering

När makadam lastas av mellan järnvägsskenorna bildas enorma mängder stoft som utgör en allvarlig fara för personalen, boende i närheten och miljön. Denna fara reduceras påtagligt tack vare en lösning som har utvecklats av Aebi Schmidt just för ändamålet. Medan makadam och sten lastas av sprutas samtidigt vatten som binder stoftet ut genom specialtillverkade munstycken.

sproeien bij ballast storten

 

Halkbekämpning på broar automatiskt sprutsystem

Aebi Schmidt har utvecklat ett automatiskt, stationärt sprutsystem som är speciellt anpassat för vägsträckor som snabbt påverkas av halka. Det startar automatiskt avisning baserat på data som yttemperatur och andel kvarvarande avisningsmedel på vägen. Eftersom broar är mer utsatta för halka än vägar i omgivningen har denna lösning visat sig vara mycket effektiv. Det innebär att man inte längre behöver skicka en sand- eller saltspridare till dessa ofta avlägset liggande platser, utan kan förlita sig på den automatiska avisningen.

 Brugsproeier

  

 

Din kontaktperson:

Robin Groot Wesseldijk

Aebi Schmidt Nederland BV
Handelsweg 8
NL-7451 PJ Holten
Robin.GrootWesseldijk@aebi-schmidt.com