Steuerungstechnik

Airportlogic

Inom vår Autologic-familj för avisningssystem för flygplatser har vi utvecklat Airportlogic-systemet speciellt för flygplatser. Airportlogic är baserat på GPS-teknik och består av två funktioner: ett guidesystem och ett sprayregleringssystem.

Airportlogic

Schmidt Airportlogic
Airportlogic
details
Schmidt Airportlogic