Simply. Work. Better.

One-stop solutions for airports.

 

Cover_Airport_Segmentbrochure.JPG

Segmentbrochure Airport (en, PDF, 8 MB)

Sprayor

Med Schmidts spridare, kan flytande avisningsmaterial fördelas över hela markytan med exakt rätt dos, vilket är av grundläggande betydelse på flygplatser.

Munstyckessprayor

Schmidt ASP
Avisningsvätskan pumpas till munstyckena via ett lågtryckspumpsystem. Munstyckessprayorna arbetar därför med minimal virvel.
ASP - Airport Sprayer New Generation
details
ASPT - Flygplatsspridare
details
WSP - Flygplatsspridare
details
Schmidt ASP

Tallriksspridning

RSP_1S_001
Tallrikarna sprider avisningsvätskor via en eller flera tallrikar. Specialpumpar garanterar ett jämnt flöde av vätska.
RSP - Flygplatsspraya
details
RSP_1S_001

Kombimaskiner för sprayning och spridning

Kombimaskiner gör det möjligt att kombinera fast, halvflytande och flytande spridningsmaterial och fördela dem med ett ingrepp.

ACE

Schmidt ACE
ACE var utvecklad för avisning på flygfält, taxibanor och ramper. Den applicerar flytande och fasta avisningsmedel med extrem noggrannhet via två speciella tallrikar. Den maximala sprayningsbredden är 15 meter och den maximala spridningsbredden 24 meter.
ACE - Kombimaskin för flygplatser
details
Schmidt ACE

ACE-RSP

ACE_RSP_01
ACE-RSP var utvecklad för avisning på flygfält, taxibanor och ramper. Den applicerar flytande avisningsmedel med extrem noggrannhet med fyra spridarskivor, liksom fast och flytande avisningsmaterial med två speciella kombitallrikar. Den maximala spraybredden är 30 meter och den maximala spridningsbredden 24 meter.
ACE-RSP - Kombimaskin för flygplatser
details
ACE_RSP_01

ACE-ASP

ACE_ASP
ACE-ASP var utvecklad för avisning på flygfält, taxibanor och ramper. Den applicerar flytande och fasta avisningsmedel med extrem noggrannhet via kombitallrikar, spraymunstycken och projektionsmunstycken. Den maximala spraybredden är 24 meter och den maximala spridningsbredden är 45 meter.
ACE-ASP - Kombimaskin för flygplatser
details
ACE_ASP