02.12.2006

Snöslunga på järnväg.

Det är Schmidt Gruppens största projekt under år 2006, och sedan den 2 december i bruk för att röja snö. Tågset HB 1200 S snöslungs för järnväg.Från slutet mars 2006 till leveransdag, har personalen på SCHMIDT och BEILHACK (som ingår i Schmidt gruppen sedan juli 2005) arbetat hårt med att färdigställa projektet. Allt för att färdigställa och tekniskt uppdatera ett 30-årigt snöslunge-tågset, och ge snöslungans ägare Norska Järnvägen, en modern snöröjare.

På grund av de extrema förhållanden som tågsetet verkar i, har tåget genomgått en ombyggnad som mer liknar en nybyggnad.
Många delar har fått bytas mot nya och de 30-åriga tåget har blivit som nytt. Thomas Berger, produktchef, ger här en förklaring: "om man uppdaterar en 30-årig bil, kommer det att bli mycket ny teknologi monterad, som inte fanns när bilen producerades.

Tre motorer- två för att driva de två slungorna, och en motor för att driva loket framåt- ger total effekt på 1,284 kW. Detta ger HB 1200 S, som inom Schmidt´s personal döptes till
"speedy Anderl", möjlighet att röja upp till 22,000 ton snö per timme.

Järnvägs spåren rensas från snö med en hastighet av 60 km/h. Det speciella namnet på tågsetet är på grund av Mr Markus Anderl, som var ytterst ansvarig för projektet inom BEILHACK .

Lördagen, när den stora dagen äntligen kommit,
anlände två stora lyftkranar. Tåget lyftes upppå en transport, för vidare färd till närmaste järnvägsstation.

När de två lyftkranarna var på plats, fick "speedy Anderl" se dagens ljus under ett dämpat sorl från åskådarna. På en specialtillverkad tågräls gled tågsetet ut från monteringshall 1, som dagen till ära var dekorerad med "angenäm resa".

Lastning av HB 1200 S på en lågbyggd trailer för vidare transport.

Det var många åskådare närvarande, alla ville se skådespelet. Till muskiken från "Schmidt Working Band" döptes tågsetet i sprakande champagne av Mr Leentje Schwald. Mr Walter Schmitz, VD för Schmidt tog tillfället att tacka alla anställda för ett väl genomfört jobb, som inger stor respekt.

Två kraftiga lyftkranar lyfte det 4.27 meter höga, 3.15 meter breda och 13.25 meter långa tågsetet HB 1200 S. Väl upplastat gick färden vidare till Feldberg. Transporten sågs av många åskådare under hela transportvägen. Ingen ville missa denna händelse.

Konvojen, som bestod av den lågbyggda trailern, de två kranarna, patrullbilar och bussar med personal från Schmidt, anlände till Feldberg-Bärental stationen, 22 kilometer bord
away, exactly as planned. Here again, those responsible at SCHMIDT had everything planned down to the last detail. The cranes were again brought into position and again, watched and photographed by many, the 64.5-ton snow clearing machine was lowered onto the siding. This also demanded perfect ion down to the last inch so that the machine was left sitting securely on the track.

Not only Walter Schmitz was beaming at the sight of the shiny, yellow locomotive, registration number 039 5011-0 standing on the track for the first time. The employees, who had made the realisation of the project possible through their great personal commitment, were also more than happy to see their work come to a successful conclusion.

Or almost, for in a few days, a team from SCHMIDT will travel to Hamar in Norway to carry out the last tests on the HB 1200 S and accompany the final inspection. From January 2007 onwards, the machine is to provide for a clear track even when there is heavy snow.Only then, according to Thomas Berger, the production manager, will the project be really completed as far as he is concerned. But he can look forward to the next weeks with equanimity. After all, his colleagues and their work can certainly be relied on.

På Feldberg-Bärental stationen