All news in our blog

You will find all news and exciting reports about our products and our company in our blog.

  

Go to Corporate Blog (English)

26.01.2016

Från A till Z

Lagerlogistik_ASH_web

Ingen kedja är starkare än den svagaste länken. Varje länk måste fungera perfekt i en logistikkedja. Logistiken är A och O i en producerande enhet. Om detta misslyckas är det bara en tidsfråga innan det blir totalt stillestånd i produktionen.

En fullt fungerande logistikkedja är därför inte bara viktig i försörjningen till våra fabriker utan måste också garantera att våra kunder förses med originalreservdelar i tid under maskinens hela livscykel. Jorden runt och Dygnet runt!

Sedan 2009 har Laatzen nära Hannover agerat bas för ASH Groups reservdelscenter. Infrastrukturen runt Hannover erbjuder optimala logistiklösningar: Nära till motorvägarna A7 och A2, många fraktbolag har sitt säte här, Hannover Flygplats ligger nära samt att Hannover ligger centralt placerat i Europa.

Mannen som leder vår reservdelsenhet heter Udo Posteher. Denna kvalificerade fraktspecialist är en logistiker rakt i genom. Sedan 2010 har han varit ansvarig för våra reservdelar inklusive 30 anställda på lagret.

Över 5300 m2  inomhusyta med rad efter rad av lagerhyllor. Där finns också 2800 m2 lagringsyta utomhus. Leveranser kommer varje dag för att fylla på de 76 000 lagerplatserna med allt från skruvar till 8 meter långa valsar. 1267 olika leverantörer levererar varor till lagret. Höga krav ställs på leverantörerna för att hålla hög kvalitet rakt i genom säger Udo Posteher. Varje reservdel kollas en extra gång innan den skickas ut till kund för att vara säkra på att den klarar vår 12-månaders garanti. Genom att använda ASH originaldelar säkerställer kunden att maskinen fungerar optimalt.

Alla lager och logistiksätt fungerar inte likadant. Att det finns ett stort kunnande vad gäller reservdelar och logistic är klart synligt på ASH:s centrallager när man ser strukturen och sättet de arbetar på. 12 members of staff are employed in purchasing and administration. 12 stycken av de anställda jobbar med inköp och administration. Som det centrallager vi är så är vi ett “företag i företaget” och sköter därför våra inköp helt själva förklarar Udo Posteher  och avslöjar den riktigt stora utmaningen: Behovet från våra kunder är väldigt säsongsbetonat och beroende på vädret. Om vi får en mild och torr vinter kan behovet av delar till vägunderhåll minska dramatiskt medans det kan slå åt helt andra hållet vid en gynnsam vinter. Utmaningen blir då att försöka förutspå väder för att se till att ingen blir utan delar när det gäller men även att inte ha för mycket delar på lagret vid säsongsslut. Udo har dock ingen formel för att förutspå detta. Det är svårt att lita på gamla tumregler men även svårt att lita på datasystem för att veta hur vädret kommer bli. Man får helt enkelt titta in i kristallkulan och göra så gott man kan!

Från Laatzen till resten av världen på 24 timmar

Runt 300 paket skickas från lagret varje dag. Under en gynnsam vinterdag kan det skickas uppemot 500 paket. Personalen jobbar i treskift från 05.00 till midnatt för att säkerställa att alla kunder är nöjda med leveranserna. 98% av alla leveranser når slutkund inom 24 timmar säger Bernd Grote, anvarig för utleveranserna. Med frakter som görs under natten så kan en kund som beställer innan 14.00 få sitt paket nästa morgon 08.00. Processen för att packa reservdelarna är optimerade på bästa sätt. Till exempel så packas beställningarna inte av samma person om delarna ligger i olika zoner på lagret. Datorn hjälper personalen att packa på snabbaste sättet. Vid packstationerna packas allt och förbereds för transport.  Detta gör att vi kan effektivisera hanteringen avsevärt förklarar Bernd Grote. När det kommer till transport så jobbar vi med många olika företag. Detta säkrar att vi aldrig blir stillastående som till exempel när DHL hamnade i strejk 2015, då kunde vi snabbt använda andra fraktbolag. Mycket hårt arbete krävs i det dagliga arbetet men också när företaget lanserar nya produkter och lagret ska fyllas på med nya delar. Det gäller även att hålla sig uppdaterad vad som gäller lagmässigt i olika länder vad gäller import och frakter av reservdelar. Detta ändras ofta. Reservdelsförsäljning är med andra ord inget “lätt” arbete. Udo Posteher är stolt över sitt team. En bra arbetsmiljö kombinerat med motiverad personal och låg personalomsättning är en viktig punkt inom ASH för att minimera felprocenten. För verksamheten blir aldrig bättre än personerna bakom den. Därför är intern träning och upplärning av folk från de egna leden viktig likväl som att vid nyrekrytering hitta duktiga och motiverade människor som kan föra vidare vårat ”DNA”

Udo_Posteher_ASH_web

Lagerlogistik_ASH_web

Team_Logistik_Laatzen_web