Miljöpolicy

Aebi Schmidt Sweden AB med sin verksamhet i Skänninge är en del av Aebi Schmidt gruppen, världens ledande leverantör inom underhåll av gator, vägar och flygplatser. Vi säljer, utvecklar och marknadsför redskap och maskiner för rengöring av den yttre miljön.

 

Miljöfrågorna prioriteras på högsta ledningsnivå och vi strävar alltid efter att göra miljömässiga värderingar i samband med vår verksamhet som också följer gällande miljöstandarder - lagstiftningar och övriga miljökrav.

 

Vi arbetar med ständiga förbättringar bl.a. genom utveckling av processer och produkter som strävar efter att minimera resursanvändning, buller och föroreningar i luft, mark & vatten. Vårt fokus ligger på att över tid minska utsläpp av luftföroreningar samt förbrukning av fossila bränslen i samband med persontransporter.

 

Våra medarbetare motiveras och utbildas kontinuerligt för att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömedvetet och säkert sätt.

 

Mette Engström VD