Aebi Terratrac video

Aebi TT281 Video

Från A till Z - ASH Originalreservdelars logistikkedja

Ingen kedja är starkare än den svagaste länken. Lagerlogistik_ASH_webVarje länk måste fungera perfekt i en logistikkedja. Logistiken är A och O i en producerande enhet. Om detta misslyckas är det bara en tidsfråga innan det blir totalt stillestånd i produktionen.

En fullt fungerande logistikkedja är därför inte bara viktig i försörjningen till våra fabriker utan måste också garantera att våra kunder förses med originalreservdelar i tid under maskinens hela livscykel. Jorden runt och Dygnet runt!

Läs mer