Ansvarsfriskrivning

Den här webbplatsen har sammanställts med största möjliga noggrannhet. Trots detta kan vi inte garantera att alla informationer den innehåller är korrekta och exakta. Vi friskriver oss från allt ansvar för skador som direkt eller indirekt kan uppkomma  genom användning av denna webbplats, såvida dessa inte beror på uppsåt eller grov oaktsamhet. I den mån som denna webbplats hänvisar till internetsidor som ägs av tredje man, ikläder sig Aebi Schmidt Holding AG inget ansvar för deras innehåll. Informationerna på denna webbplats kan innehålla specifikationer eller allmänna beskrivningar av tekniska  möjligheter hos produkter som i enstaka fall (t.ex. på grund av produktionsändringar) inte alltid måste föreligga. Önskade prestanda-egenskaper hos produkter skall därför i det enskilda fallet avtalas vid köpet.