Ny marknadsförings struktur från mars 2019

ASH Group heter från och med nu Aebi Schmidt Group

Under de senaste åren har vi utvecklats till en ledande leverantör av intelligenta produktsystem och tjänster för rengöring och sopning och vi jobbar även med grönytor i krävande terräng. Tillsammans med våra pålitliga tjänster strävar vi efter att erbjuda optimala, behovsbaserade och framtidsbeständiga lösningar. Kombinationen av många års erfarenhet och tradition, såväl som vår uppfinningsrikedom som driver oss framåt, gör oss stolta och unika - men också lite komplicerade att förstå när det gäller våra olika varumärken

 

En grupp är starkare än individen

"En grupp är starkare än individen" - detta välkända uttalande finns i både våra tankar och i våra handlingar och är något som vi syftar till att uttrycka tydligare både internt och externt i framtiden. I stället för att gömma sig bakom ASHs opersonliga förkortning, kallar vi oss nu vad vi i huvudsak har kallats länge: Aebi Schmidt - Aebi Schmidt-gruppen.

 

Aebi Schmidt Group

 

Våra största och starkaste produktmärken kommer att ligga kvar under koncernens paraply. De är och kommer att förbli en väsentlig del av vår grupps sortiment. Vi kommer fortsätta att erbjuda våra pålitliga och populära produkter i våra lokalt baserade varumärken, men när det gäller varumärkeshantering kommer vi att integrera dem i ett av våra sex produktmärken. Detta gäller Tellefsdal, Broddway, Beilhack, MFH och DMI.

 

Aebi - A brand of Aebi Schmidt MB - A brand of Aebi Schmidt Swenson - A brand of Aebi Schmidt
Schmidt - A brand of Aebi Schmidt Nido - A brand of Aebi Schmidt Meyer - A brand of Aebi Schmidt

 

Redo för framtiden

Med tiden har våra märkeslogotyper och deras associerade symboliska språk blivit lite föråldrade. När vi nu ser över vår profil och hur vi vill presentera oss så får alla våra logotyper en make over som ger dem ett nytt modernt utseende som är anpassat för en lång tid framöver och gör det helt klart att de enskilda produktmärkena hör samman som en del av samma grupp. Vår grupps nya delade logotyp står för rörelse, för balans och för andra värderingar som du kommer att märka i framtida meddelanden såväl som i applikation och våra tjänster

 

Vad kommer att förändras för våra kunder och affärspartners?

När det gäller våra värderingar och våra löften så kommer inget att förändras. Organisationsstrukturen och din kontaktperson kommer att förbli densamma. Vi fokuserar på ett långsiktigt tänkande, på att agera ansvarsfullt, även på att vår verksamhet skall vara ekologiskt och socialt hållbar längs hela vår värdekedja.  Vi har ett omfattande produktansvar och ett tydligt engagemang för att spara jordens resurser, och detta kommer att förbli starkt förankrat i vår strategi. Med vår nya marknadsförings struktur och visuella språk vill vi främja dessa värden ännu mer effektivt i framtiden

 

 

    

För en tid sedan utökades vår varumärkesportfölj med Arctic Machine. Som vi berättade om i pressmeddelandet den 18 februari 2020 (engelska/tyska) stärker vi därmed vår marknadsposition framför allt i norra Europa. Vi kommer framöver att informera om hur varumärket ska integreras.