Utbildning

Specialist training

För att våra partner och användarna av våra produkter ska kunna ta del av vår moderna teknik har vi tagit fram kundorienterade utbildningskoncept.

Dessa innebär att teori och praktik reduceras till en minsta gemensam nämnare och att erfarenheterna från det vardagliga arbetet kombineras med ingenjörernas kunskaper för att ge ett kursinnehåll som sedan lärs ut av specialister. Vår akademi ser sin roll som en förmedlare mellan företaget och dess partner för att ni ska kunna få ut det bästa ur våra produkter i praktiken. Oavsett om det sker på dagliga träffar, workshopar eller företagsinterna kurser så hjälper er  vårt utbildningsteam med kompetent support.

Kontakta gärna er säljrådgivare som besvarar alla frågor på temat utbildning, kursutbud och kursscheman!