Rådgivning & Service

I kraft av vår mångåriga internationella erfarenhet fungerar vi som partner och rådgivare till våra kunder. Vi erbjuder inte bara ett brett produktsortiment utan står också till tjänst med rådgivning vid fordonsparkens utformning, finan­sierings­­stöd och många andra intressanta tjänster.

Före köp kommer planering

Frågorna som gäller specialfordon och de platser där dessa ska användas samt en detaljerad beskrivning av vilka uppgifter de ska utföra måste besvaras. På basis av svaren får vi en profil som ger en optimalt ändamålsenlig produkt anpassad efter just era behov.

Vi hjälper er

Tillsammans med er planerar och beräknar vi ert projekt och ger er support när det gäller frågor beträffande köp.

Köp, finansiering, leasing eller hyra

Med hjälp av vår expertis får ni ett gediget underlag för ert beslut.

Utnyttja vårt kunnande för att komplettera, utöka eller förnya er maskinpark på ett ändamålsenligt sätt. Se oss som er partner som kan ge er all nödvändig support för att ni på bästa sätt ska klara era olika arbetsuppgifter.

Försäljning

VD

Mette Engström

0142-29 90 19 , 0708-29 90 19

mette.engstroem@aebi-schmidt.com

 

Försäljningschef

Sebastian Strand

0142-29 90 04, 0708-29 90 04

sebastian.strand@aebi-schmidt.com

 

Försäljning Mitt

Per Celander

 

0142-29 90 48, 0708- 29 90 48

per.celander@aebi-schmidt.com

 

Försäljning Väst

Henrik Munther

0142 - 29 90 47, 0708 - 29 90 47

henrik.munther@aebi-schmidt.com

 

Försäljning Airport

Sebastian Strand

0142 - 29 90 04, 0708 - 29 90 04

sebastian.strand@aebi-schmidt.com

 

Försäljning Norr

Patrick Nygren

072-080 13 85

patrick.nygren@winnmarketing.com

Försäljning Öst

Martin Hallberg

0142 - 29 90 26, 0708 - 29 90 26

martin.hallberg@aebi-schmidt.com

 

Försäljning Tellefsdal 

Bertil Sundelin

 

070-101 55 99
bertil.sundelin@aebi-schmidt.com

 

Säljsupport

Bente Hjertstedt

0142-29 90 25

bente.hjertstedt@aebi-schmidt.com

 

Demonstratör

Per Green

0708-29 90 49

per.green@aebi-schmidt.com